ស្វាគមន៍ទៅនឹងពួកយើង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 ក្រុង Shenzhen HZD Technology Co. , Ltd បានផ្តល់ភាពជាក់លាក់ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់សេវាឆ្នៃប្រឌិតអតិថិជនផលិតកម្មស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅទូទាំងពិភពលោក។ យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់គុណភាពមួយលើការផ្តល់ពេលវេលា, រចនាដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញនិងការជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងគម្រោងដែលមានការលំបាកបំផុត។ យើងផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC និងសមាសភាគគំរូដល់ការដឹកជញ្ជូនស្វ័យ, ជម្មើសជំនួស Engergy, អវកាស, ពេទ្យនិងឧស្សាហកម្មការបញ្ជូនថាមពល។ ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំនៃផលិតផលរបស់យើងមានចំនួនជាង 20 លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាង 80% ត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនធំមកពីទូទាំងពិភពលោក។

 

ផលិតផលក្តៅ

លំនៅដ្ឋានរបស់ម៉ាស៊ីនការទំនាក់ទំនង

1. ជម្រើសសម្ភារៈ: Al6063, 6065, 7075, ល .;
ការព្យាបាល 2. ផ្ទៃ: កត់សុី, sandblasting;
3. នៅក្នុងបន្ទាត់ជាមួយនឹងតម្រូវការ RoHS ការពារបរិស្ថាន;

រៀន
បន្ថែម +

បន្ទះខាងមុខការទំនាក់ទំនង

1. ជម្រើសសម្ភារៈ: Al6063, 6065, 7075, ល .;
ការព្យាបាល 2. ផ្ទៃ: កត់សុី, sandblasting;
3. នៅក្នុងបន្ទាត់ជាមួយនឹងតម្រូវការ RoHS ការពារបរិស្ថាន;

រៀន
បន្ថែម +

ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីន engraving លំនៅដ្ឋានបានប្រធានឡាស៊ែរ

ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីន engraving លំនៅដ្ឋានបានប្រធានឡាស៊ែរ

1. ជម្រើសសម្ភារៈ: Al6063, 6065, 7075, ល .;
ការព្យាបាល 2. ផ្ទៃ: កត់សុី, sandblasting;
3. នៅក្នុងបន្ទាត់ជាមួយនឹងតម្រូវការ RoHS ការពារបរិស្ថាន;

រៀន
បន្ថែម +
  • Metal stamping parts

    Metal stamping parts The hardness test of Rockwell hardness tester. Small, stamped parts with complex shapes can use a small test plane and cannot be tested on an ordinary desktop Rockwell hardness tester.  The materials processed by stamping parts are mainly hot-rolled or cold-rolled metal strip...

  • What are the structure and characteristics of CNC machining?

    In our daily lives, CNC machining technology may not be particularly common, but CNC machining technology has been widely used. This is not a problem. And do you have a detailed understanding of some structures and characteristics of CNC machining technology? Here, the editor of Zhihang will summ...