අප වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

2000 සිට, ෂෙන්සෙන් HZD තාක්ෂණ Co., Ltd. ලොව පුරා නිෂ්පාදනය, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු නිරවද්යතාව සඳහා CNC, යන්ත සේවා සැපයීම කර ඇත. අපි ගුණාත්මක කීර්තිනාමය, කාලය ලබාදීමේ, සැලසුම්, ප්රශ්නය කුසලතා විසඳිමට සහ වඩාත් දුෂ්කර ව්යාපෘති සමග අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් උදව් වෙනවා. අපි ප්රවාහන, ඔටෝමේෂන්, විකල්ප Engergy, ගුවන්යානා, වෛද්ය සහ විදුලිබල සම්ප්රේෂණ කර්මාන්ත සඳහා සඳහා CNC යන්තගත කරන ලද අන්තර්ගත සහ මූලාකෘතිය ලබා දෙයි. අපගේ නිෂ්පාදන වාර්ෂික නිෂ්පාදනය 80% කට වඩා වැඩි ලොව පුරා විශාල සමාගම් සඳහා ලබා දෙන ලදී, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20 කට අධික වේ.

 

උණුසුම් නිෂ්පාදන

සන්නිවේදන සත්කාරක නිවාස

1. ද්රව්ය විකල්ප: Al6063, 6065, 7075, ආදිය .;
2. මතුපිට ප්රතිකාර: ඔක්සිකරණ, sandblasting;
3. RoHS පාරිසරික ආරක්ෂාව අවශ්යතා අනුව යමින්,

LEARN
තවත් +

සන්නිවේදන ඉදිරිපිට මණ්ඩලයක්

1. ද්රව්ය විකල්ප: Al6063, 6065, 7075, ආදිය .;
2. මතුපිට ප්රතිකාර: ඔක්සිකරණ, sandblasting;
3. RoHS පාරිසරික ආරක්ෂාව අවශ්යතා අනුව යමින්,

LEARN
තවත් +

ලේසර් කැටයම් කැපීමේ යන්ත්ර ලේසර් හිස නිවාස

ලේසර් කැටයම් කැපීමේ යන්ත්ර ලේසර් හිස නිවාස

1. ද්රව්ය විකල්ප: Al6063, 6065, 7075, ආදිය .;
2. මතුපිට ප්රතිකාර: ඔක්සිකරණ, sandblasting;
3. RoHS පාරිසරික ආරක්ෂාව අවශ්යතා අනුව යමින්,

LEARN
තවත් +
  • Metal stamping parts

    Metal stamping parts The hardness test of Rockwell hardness tester. Small, stamped parts with complex shapes can use a small test plane and cannot be tested on an ordinary desktop Rockwell hardness tester.  The materials processed by stamping parts are mainly hot-rolled or cold-rolled metal strip...

  • What are the structure and characteristics of CNC machining?

    In our daily lives, CNC machining technology may not be particularly common, but CNC machining technology has been widely used. This is not a problem. And do you have a detailed understanding of some structures and characteristics of CNC machining technology? Here, the editor of Zhihang will summ...